Chính sách nhà phân phối

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG NHÀ PHÂN PHỐI

  1. Sẵn sàng chia sẽ lợi nhuận, cơ hội, và lợi ích kinh doanh cùng NPP. Cam kết đồng hành lâu dài, bền vững cùng NPP.
  2. Quan tâm, hỗ trợ NPP cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Nhà phân phối, Nhà sản xuất.
  3. Bảo vệ tối đa cho NPP trước những biến động của Thị trường.
  4. Bảo vệ khách hàng cho NPP, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
  5. Cùng NPP mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối.

1/ CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

 • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, NPP sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho NPP.
 • Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, NPP sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
 • Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Nhà sản xuất.

2/ CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

Giá mua hàng:

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, NPP sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp NPP/Đại lý tương ứng.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất tăng giá bán, NPP được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách nhập hàng cho phù hợp.

Bảo vệ khách hàng cho Nhà Phân Phối:

 • Các NPP được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các NPP lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.
 • Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với STROBAI Vietnam, sẽ được giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.
 • Bảo vệ quyền phát triển tại đại điểm mới cho NPP trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và tối đa không quá 6 tháng.

3/ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:

Hợp đồng nguyên tắc:

 • Sau khi hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc, Quý NPP sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi, được hưởng các chính sách dành cho Nhà phân phối.

Công nợ mua hàng:

 • Đơn hàng đầu tiên thánh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi nhận hàng.
 • Các đơn hàng tiếp theo NPP thanh toán tiền trong vòng 7 – 10 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hoặc hồ sơ giao hàng đầy đủ hoặc thanh toán đầy đủ đơn hàng lần trước.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản công ty hoặc tiền mặt.