LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN

Trụ sở chính: Số 74, Đường 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 225.37.871 – (028) 730.03.567

Hotline: 0901.322.317 – Số fax: (028) 225.37.872

Email: huynhnhan.nhattin@gmail.com